Randonnées – Raids : QUADS – BUGGY - SSV

Algemene voorwaarden

 

1. Aanvaarding van algemene voorwaarden 

Bij het boeken via de boekingsformulieren, telefonisch, via een eenvoudige e-mail of door deel te nemen aan de activiteiten, accepteert de klant deze voorwaarden.

 

2. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Forestevent en Forestquad, namelijk: quad rijden, afdaling met een off-road step, initiatie tot het schieten met een kogelgeweer, pijl en boog, kruisboog, blaaspijp…evenals alle voorgestelde formules die verschillende activiteiten combineren: avontuur dag, pelsjager uitdaging, avontuur uitdaging…

 

Forestevent en Forestquad zijn de commerciële namen van de heer Frédéric HERMINNE, BCE 0652.510.882, Ville au bois 25, 4920 Aywaille.

 

De klant is de persoon die een activiteit boekt. Bij uitbreiding is het ook elke persoon die deelneemt aan de activiteit (maar zonder dat deze personen de prijs van de activiteit hoeven te betalen).

 

3. Leeftijd van de deelnemers 

Quad bestuurder: vanaf 18 jaar oud

Quad passagier: vanaf 5 jaar oud onder de verantwoordelijkheid van de ouders

Fatbike step: vanaf 14 jaar oud

Junior step: vanaf 6 jaar oud

Anderen activiteiten : ter beoordeling aan de monitoren

 

De minderjarigen moeten worden begeleid door ten minste één volwassene en blijven onder de verantwoordelijkheid van deze gedurende de gehele van de activiteit. 

 

4. Prijs

Het tarief van de activiteiten wordt op de websites FORESTEVENT.BE et FORESQUAD.COM ter informatie verstrekt. 

 

Alleen de prijzen die door FORESTEVENT of FORESTQUAD per email (reservering of wandelbevestiging) waren gestuurd, zijn de exacte en reële prijs van de activiteit, afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij de vaststelling van de prijs wordt rekening gehouden met het aantal deelnemers dat de klant bij de reservering heeft aangegeven. 

 

In geval van een neerwaartse verandering na definitieve reservering (door middel van het reserveringsformulier of op de dag van het evenement), kan geen terugbetaling worden geëist. In geval van een opwaartse verandering en afhankelijk van de beschikbaarheden, zal een toeslag nodig zijn vóór het begin van de activiteit. Indien deze toeslag niet wordt betaald, wordt de deelname aan bijkomende personen geweigerd. 

 

Er worden geen extra deelnemers toegelaten als het maximum aantal deelnemers aan de activiteit is al bereikt.

 

5. Reservering - Betaling

De reservering is van kracht vanaf het moment dat (na een verzoek) een reserveringsformulier per e-mail wordt verzonden via FORESTEVENT of FORESTQUAD.

 

Voor bedrijven, door het terugsturen van een ingevuld boekingsformulier dat u na uw aanvraag zal worden toegestuurd + onmiddellijke betaling van een voorschot van 50 % van het bedrag bij het terugsturen van het boekingsformulier. De  betaling van het openstaande saldo (totale betaling voor de activiteit) moet ten minste 15 dagen voor de datum van de activiteit worden betaald.

 

Na ontvangst van het ingevulde boekingsformulier wordt een bevestiging, afhankelijk van het type activiteit, verzonden.

 

5.1 Betaling voor bedrijven, vzw, … 

Voor bedrijven komt de aanbetaling overeen met 50% van de totale prijs van de activiteit op het moment van de boeking en moet meer dan 30 dagen vóór de activiteit worden betaald. Vervolgens moet het resterende saldo uiterlijk 15 dagen voor de datum van de activiteit worden betaald.

Alleen de betaling van het voorschot bevestigt de reservering voor de vastgestelde periode en hhet saldo binnen de bovenvermelde termijnen het behoud van de activiteit.

 

De voorschot komt overeen met 100% van de totale prijs van de activiteit in geval van reservering minder dan 30 dagen voor de datum van de activiteit.

 

Alleen de betaling van het voorschot binnen de bovenvermelde termijnen bevestigt de reservering voor de vastgestelde periode en de voortzetting van de activiteit.

 

De betaling van de voorschot door de klant impliceert overeenstemming over de overeengekomen prijs. Indien de bedragen niet binnen de bovenvermelde termijnen worden betaald, behoudt FORESTEVENT en/of FORESTQUAD zich het recht voor om de reservering te annuleren.

 

5.2. Particulier, privé betaling

Individuele personen hebben de mogelijkheid om op de dag van het evenement met contant geld te betalen, aangezien de evenementenlocatie niet over een kaartautomaat beschikt. De betaling van 100% van de totale prijs van de activiteit is verschuldigd vóór de wandeling.

 

5.3 Waarborg

In het geval dat er voor de activiteit een waarborg vereist is, zal de betaling van deze in cash gebeuren onafhankelijk van de prijs van de activiteit (omdat de plaats van het evenement zonder kaartautomaat is) en zal aan het einde van de activiteit aan de deelnemers worden teruggegeven als er geen probleem was (zie speciale voorwaarde betreffende de waarborg onder 10.1).

 

6. Annulering

 

6.1 Door FORESTEVENT of FORESTQUAD

In het geval dat de gereserveerde activiteit niet kan plaatsvinden, zal FORESTEVENT of FORESTQUAD de ontvangen voorschot terugbetalen, tenzij de klant binnen twaalf maanden na de datum van de geannuleerde activiteit de voorkeur geeft aan een uitstel van de activiteit.

 

In geval van annulering om redenen buiten de controle van FORESTEVENT of FORESTQUAD, zoals overmacht (zware vorst of sneeuw in de winter), kan de klant geen bijkomende schadevergoeding eisen.

 

6.2 Door de klant

De klant kan geen afstand doen van zijn reservering als hij eenmaal een naar behoren ingevulde bevestiging heeft ontvangen of als hij een voorschot heeft betaald.

In geval van annulering moet dit per telefoon EN per e-mail gebeuren.

 

Bovendien, indien de annulering meer dan een maand voor de datum van het factureren plaatsvindt, wordt de activiteit niet gefactureerd. 

 

Bij annulering minder dan 20 dagen voor de datum van de geboekte activiteit wordt 20% van het bedrag in rekening gebracht.

 

Bij annulering minder dan 15 dagen voor de datum van de gereserveerde activiteit wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. 

 

Bij annulering minder dan 7 dagen voor de datum van de geboekte activiteit blijft het totale bedrag van de activiteit verschuldigd, d.w.z. 100% van de activiteit wordt gefactureerd. Dit kan, indien nodig, direct worden afgetrokken van de voorschot als deze wordt betaald of per aangetekende en binnen 8 dagen moet worden betaald.

 

 

7. Uitvoering van de activiteit

De klant moet ten minste 30 minuten vroeger ter plaats komen. Deze 30 minuten worden gebruikt voor de betaling van de activiteit en de waarborg, het lezen en ondertekenen van een eventueel huurcontract, de voorbereiding van de activiteit en de veiligheidsuitleg.

 

In geval van vertraging wordt de bestede tijd teruggenomen over de duur van de activiteit, zonder dat de klant een extra vergoeding kan eisen, waarbij de prijs van de activiteit gelijk blijft aan de prijs die in de bevestiging is vermeld. In geval van vertraging tijdens een vertrek of een activiteit gegroepeerd met andere klanten en in geval van niet-deelname aan de veiligheidsuitleg zal de activiteit als verloren worden beschouwd, maar zal ter plaatse moeten worden betaald of volledig worden gefactureerd aan de klant met een betalingsachterstand van 8 dagen.

 

FORESTEVENT of FORESTQUAD of elke andere persoon die verantwoordelijk is voor de activiteiten behoudt zich het recht voor om de klant (of een van de begeleiders, gasten...) deelname aan de activiteit te weigeren indien blijkt dat hij in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap of onder invloed van psychotrope producten is.

 

8. Verantwoordelijkheid - eigendomsrespect

FORESTEVENT of FORESTQUAD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de klant wordt veroorzaakt tijdens een activiteit die buiten zijn installaties plaatsvindt. Indien de klant enige schade veroorzaakt aan het privé-eigendom in de omgeving waarvan de activiteit plaatsvindt, is de klant hiervoor als enige verantwoordelijk.

 

9. Verzekering

FORESTEVENT of FORESTQUAD heeft een verzekering afgesloten die het risico van ongevallen tijdens de deelname aan een activiteit dekt. De deelname aan een activiteit impliceert echter dat de klant en de deelnemers de regels van de activiteit, de veiligheidsinstructies en de uitleg respecteren die voor het begin van de activiteit wordt gegeven. 

 

De verantwoordelijkheid van FORESTEVENT of FORESTQUAD kan niet in twijfel worden getrokken in het geval van onjuist en niet-conform gebruik van de materiaal door de deelnemers. Alleen maar deelnemen aan de activiteit impliceert dat de klant en de deelnemers op de hoogte zijn gesteld van de activiteit en het risico van deze aanvaarden.

 

10. Andere specifieke maatregelen

 

10.1 Quads

Het quadrijden is van het type toeristische wandeling, ontdekking van de regio en niet-sportief. De deelneemers worden altijd begeleid door een gids. 

 

Bestuurder: 18 jaar oud en in het bezit van het rijbewijs type B (personen die nog steeds een rijbewijs hebben, kunnen niet rijden). 

 

Passagier : 5 jaar oud minimum en onder de verantwoordelijkheid van de ouders

Gewicht : bestuurder + passagier kunnen niet de 140 kg overschreden

 

De quads zijn van het agrarische type met automatische versnellingsbak en schijfrem. 

 

Een individueel waarborg zal worden gevraagd vóór de activiteit en zal onafhankelijk zijn van de prijs van deze activiteit. In het geval van een groepsregistratie zal het waarborg globaal zijn, waarvan de bedragen ook zullen worden vermeld in het bevestigingsformulier.

 

Er wordt een huurcontract tussen FORESTEVENT of FORESTQUAD en de klant opgesteld. Dit contract wordt opgesteld en ondertekend door de bestuurder van de machine in het geval van een individuele registratie of door de verantwoordelijke van de groep in het geval van een groepsregistratie. 

 

In het geval dat de klant (of een persoon die is uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteit) de geleverde materiaal beschadigt of de veiligheidsinstructies niet respecteert, is de klant aansprakelijk voor FORESTEVENT of FORESTQUAD voor het bedrag dat overeenkomt met de kosten voor het vervangen van het beschadigde materiaal en kan het direct worden afgetrokken van de waarborg die bij het begin van de activiteit is betaald.

 

De klant of deelnemer wordt op de hoogte gehouden van de prijs van de meest voorkomende onderdelen voor de aanvang van de activiteit die in het huurcontract wordt vermeld. Indien echter verdere schade ontstaat of indien het bedrag van de warrborg niet voldoende is om de kosten van de veroorzaakte schade te dekken, zal het te betalen bedrag binnen 8 dagen worden gefactureerd (naast de waarborg die al op de dag van het evenement was betaald).

 

De deelnemers zullen de start niet kunnen nemen als ze de uitleg niet hebben bijgewoond die zal worden gedaan enerzijds over het gebruik van de machine (positionering op de machine, locatie van de remmen ,...) en anderzijds over de gedragsregels die moeten worden gerespecteerd (respect voor de verkeersregels, geen inhalen in het konvooi, gematigde en regelmatige snelheid zonder "accordeon" effect, respect voor veiligheidsafstanden minimum 6 meter en geen slippen)..

 

10.2 Downhill step

Dit is een speciale niet-elektrische downhill step. 

FatBike : vanaf 14 jaar oud

Junior : vanaf 6 jaar oud

 

Deelnemers moeten de instructies van de monitor opvolgen en een gematigd tempo aanhouden voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van andere gebruikers.

 

10.3 Schieten en anderen activiteiten

Scieten van harde projectielen: vanaf 14 jaar oud

Scieten van zuignap projectielen: vanaf 6 jaar oud

 

Deelnemers en begeleiders moeten de instructies van de monitor opvolgen en een verantwoordelijke houding aannemen.

 

10.4 Can am Ryker

De wandelingen op de Rykers zijn vrij zonder of met optie elektronisch roadbook (Tripy). Ze zijn van type toeristiche, ontdekking van de regio en niet-sprotieven.

 

Bestuurder:

  • Rijbewijs gekregen vóór 1 mei 2013 => Rijbewijs B of/(en) rijbewijs A
  • Rijbewijs gekregen na 1 mei 2013 => Rijbewijs A
  • Rijbewijs B + 21 jaar oud minimum + 4h00 opleiding gevolgd in een erkend rijschoolcentrum

 

Passagier: 5 jaar minimum en onder de verantwoordelijkheid van de ouders

Gewicht: bestuurder + passagier mag in geen geval meer dan 200 kg bedragen, waarvan maximaal 80 kg voor de passagier.

 

De Rykers zijn gewapend met een automatische versnellingsbak en schijfrem.

 

Een individueel waarborg zal worden gevraagd vóór de activiteit en zal onafhankelijk zijn van de prijs van deze activiteit. Dit contract wordt invullen en ondertekend door de bestuurder van de machine.

 

In het geval dat de klant (of een persoon die is uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteit) de geleverde materiaal beschadigt of de veiligheidsinstructies door gegeven bij de uitleg niet naleeft, is hij FORESTEVENT of FORESTQUAD het bedrag verschuldigd dat met de kosten voor het vervangen van het beschadigde materiaal overeenkomt en kan hij direct worden afgetrokken van de waarborg die bij het begin van de activiteit is betaald.

 

Deelnemers kunnen niet starten als ze de uitleg niet hebben bijgewoond.